دو شنبه، 04 اردیبهشت 96 ساعت 04:07 ب.ظ / Mon, 2017 April 24

- فرهنگ و هنر - تصاویری زیبا از ظهر عاشورا

اخبار امروز
استان‌ها
تبلیغات

تصاویری زیبا از ظهر عاشورا

تاریخ 24 مهر 1395 ساعت 00:02:37
کد خبر: 054347
تعزیه ظهر عاشورا در روستای بیده شهرستان میبد

 

 

تصاویری زیبا از ظهر عاشورا

 

تعزیه ظهر عاشورا در روستای بیده شهرستان میبد

 

تعزیه ظهر عاشورا در روستای بیده شهرستان میبد
تصاویر تعزیه ظهر عاشورا در روستای بیده شهرستان میبد
تعزیه ظهر عاشورا در روستای بیده شهرستان میبد
تصاویر تعزیه ظهر عاشورا در روستای بیده شهرستان میبد
تعزیه ظهر عاشورا در روستای بیده شهرستان میبد
تصاویر تعزیه ظهر عاشورا در روستای بیده شهرستان میبد
تعزیه ظهر عاشورا در روستای بیده شهرستان میبد
تصاویر تعزیه ظهر عاشورا در روستای بیده شهرستان میبد
تعزیه ظهر عاشورا در روستای بیده شهرستان میبد
تصاویر تعزیه ظهر عاشورا در روستای بیده شهرستان میبد
تعزیه ظهر عاشورا در روستای بیده شهرستان میبد
تصاویر تعزیه ظهر عاشورا در روستای بیده شهرستان میبد
تعزیه ظهر عاشورا در روستای بیده شهرستان میبد
تصاویر تعزیه ظهر عاشورا در روستای بیده شهرستان میبد
تعزیه ظهر عاشورا در روستای بیده شهرستان میبد
تصاویر تعزیه ظهر عاشورا در روستای بیده شهرستان میبد
تعزیه ظهر عاشورا در روستای بیده شهرستان میبد
تصاویر تعزیه ظهر عاشورا در روستای بیده شهرستان میبد
تعزیه ظهر عاشورا در روستای بیده شهرستان میبد
تصاویر تعزیه ظهر عاشورا در روستای بیده شهرستان میبد
تعزیه ظهر عاشورا در روستای بیده شهرستان میبد
تصاویر تعزیه ظهر عاشورا در روستای بیده شهرستان میبد
تعزیه ظهر عاشورا در روستای بیده شهرستان میبد
تصاویر تعزیه ظهر عاشورا در روستای بیده شهرستان میبد
Bookmark and Share
نظر شما
پاسخ به:

Your Name Description

Your Email Description

Your Website Description

Your Comment Description

 

Parent Comment Description

وارد نمودن نامو ایمیل اختیاری می‌باشد.