به گزارش بی بی سی، لغو پروازهای شرکت هوایی مونارک صد و ده هزار بریتانیایی را در کشورهای دیگر سرگردان کرده است.

مونارک، یکی از شناخته‌شده‌ترین شرکت‌های هوایی بریتانیا اعلام ورشکستگی کرده و پروانه فعالیتش باطل شده است. تمام پروازهای این شرکت بلافاصله لغو شده است.


دولت بریتانیا گفته که در حال تشکیل ناوگانی متشکل از سی هواپیمای مسافری است تا بریتانیایی‌هایی را که پروازشان را از دست داده‌اند به این کشور برگرداند.


به گفته کریس گریلینگ، وزیر حمل و نقل بریتانیا بازگردان این افراد بزرگترین عملیات انتقال شهروندان به خاک بریتانیا در زمان صلح است.