Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /home/shabakenews/public_html/libraries/Helper.php on line 366
وضعیت نساجی قائمشهر؛ شیب نامحسوس روبه سقوط؟! - شبکه نیوز
شنبه، 24 آذر 97 ساعت 07:31 ق.ظ / Sat, 2018 December 15

- مازندران - وضعیت نساجی قائمشهر؛ شیب نامحسوس روبه سقوط؟!

استان‌ها
تبلیغات
نشست خبری دو عضو شورای شهرقائمشهر؛ شورا بزرگ ترندارد!

وضعیت نساجی قائمشهر؛ شیب نامحسوس روبه سقوط؟!

تاریخ 09 خرداد 1397 ساعت 16:53:52
منبع: ilna
کد خبر: 056789
درغیبت 7 تن ازاعضای شورای شهرقائمشهر؛ دو عضواین شورا درجمع خبرنگاران عملکرد 270 روزه این نهاد را تشریح وبه سوالات نمایندگان رسانه ها پاسخ گفتند.
وضعیت نساجی قائمشهر؛ شیب نامحسوس روبه سقوط؟!

به گزارش "شبکه نیوز" ازقائمشهر، مهمترین مواردی که دراین نشست خبری مطرح شد می توان به ورود برخی اعضای شورای شهر به موضوع پیمانکاری ها، مشکل چند ماهه بیمه پرسنل شرکتی، عدم پرداخت مطالبات پرسنل خدمات شهری، میزان دریافتی اعضای شورا، وضعیت کارخانه نساجی، کودکان کار و... اشاره نمود.

خبرگزاری "شبکه نیوز " ضمن انتشاربخش هایی ازاین نشست خبری پرچالش، به زودی تحلیلی مبسوط ازحواشی این گزارش ارایه خواهد کرد.

بنابراین گزارش، "محمد علی شیرسوار" عضوشورای شهرقائمشهرمی گوید: بزرگ ترین ضعف شورای قائمشهرنداشتن بزرگتر است اما این حرف من به منزله فقدان افراد معتبروبزرگ درشورا نیست؛ نداشتن بزرگ منشی وجمع کردن فضای مدیریتی مجموعه ضعف بزرگ شوراست واین موضوع درشهرستان قابل لمس می باشد.

این عضو شورای شهردرمورد برخورد نامناسب با دستفروشان ازسوی ماموران سد معبراظهارمی دارد: این موضوع درکل کشورهم به چشم می خورد؛ به عنوان عضو شورا نگاهم نسبت به مردم عقد دائمی است ومنافع مردم برای بنده اهمیت دارد ولی ازآن جهت که کارمندشهرداری هسنم ازماموران دفاع می کنم چرا که آنان بدون آموزش وگزینش مناسب وروانشناسی اخلاقی مشغول به کار می شوند ونحوه برخورد را درست نمی دانند.

وی بزرگ ترین ضعف وپاشنه آشیل شهردارقائمشهررا نساجی این شهرستان عنوان کرده و می گوید: بدون اطلاع ما مدیرعامل کارخانه نساجی تغییرکرد وافرادی که به عنوان ناظرونماینده درشهرهستند برحضور وی مهر تایید زدند اگرچه بدون اطلاع ما بود لیکن فرد مناسبی انتخاب شد ودرادامه تمامی 9 نفراعضای شورا با مدیرعامل همراه شدند.

"شیرسوار" درادامه صحبت های خود گفت: بعد ازسه ماه بحران های کارگری پیش آمد وعده ای ازمطالبات این قشرزحمتکش سوء استفاده کردند و آنها را تحت فشارگذاشتند تا مدیرعاملی که با فشارمنصوب شد به یک باره برکنارشود ویکی ازاعضای هیات مدیره کارخانه را به مدیرعاملی انتخاب کنند وامروز استراتژی حاکم برنساجی حول محورشیب نامحسوس روبه سقوط است.

 9515

Bookmark and Share
نظر شما
پاسخ به:

Your Name Description

Your Email Description

Your Website Description

Your Comment Description

 

Parent Comment Description

وارد نمودن نامو ایمیل اختیاری می‌باشد.